Fijnstof

Bandenspanning

/

fijnstof

Stikstof (NOx) en fijnstof zijn grote veroorzakers van een slechte luchtkwaliteit en de oorzaak van smog, en ademhalingsproblemen.

Uit Brits onderzoek van Emissions Analytics, een onafhankelijk onderzoeksbureau, blijkt dat autobanden tot 1000 keer meer fijnstof dan benzine- en dieselmotoren produceren. Volgens het onderzoek zijn schadelijke deeltjes van banden een zeer ernstig en groeiend milieuprobleem, dat wordt verergerd door de toenemende populariteit van grote, zware voertuigen zoals SUV’s en de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, die zwaarder zijn dan standaardauto’s vanwege de batterijen.

In 2018 kwam al uit onderzoek naar voren dat in Nederland elk jaar 17 miljoen kilogram slijtstof van autobanden in het milieu terecht komt. Daarvan komt 1 miljoen kilogram in het oppervlaktewater terecht en ongeveer evenveel als fijnstof in de lucht.

Onderspanning
Door te rijden met onderspanning, slijten autobanden sneller. En de slijtage neemt snel extra toe bij meer onderspanning. Bij 20% onderspanning is de levensduur al met 1/3 afgenomen. Doordat de autobanden een te lage bandenspanning hebben, wordt er ook extra fijnstof uitgestoten. Bij een betere bandenspanning slijten banden minder snel. Hierdoor wordt niet alleen de levensduur van een autoband aanzienlijk verlengd, maar ook de hoeveelheid extra uitstoot van fijnstof beperkt. Fijnstof ontstaat o.a. door het slijten van autobanden tijdens het rijden. Deze vorm van fijnstof is niet weg te filteren, zoals bij fijnstof door uitlaatgassen.

Stikstof (NOx) en fijnstof zijn grote veroorzakers van een slechte luchtkwaliteit en de oorzaak van smog, en ademhalingsproblemen. De onderstaande tabel beschrijft de relatie tussen onderspanning en NOx en fijn stof (TNO onderzoek, november 2011). De conclusies zijn helder. Indien een auto niet meer met onderspanning rijdt, neemt de NOx uitstoot met 0,9 tot 1,5% en de fijn stof uitstoot met 3,2% af.

Rich text image

/

06/10/2023