CO₂-uitstoot

Bandenspanning

/

CO₂-uitstoot

/

fijnstof

Neem bandenspanning mee in het klimaatbeleid en bespaar direct op CO₂-uitstoot. De maatregel om autobanden op spanning te brengen is in het Klimaatakkoord opgenomen als kostenefficiënte maatregel die veel CO₂-besparing met zich meebrengt.

Bandenspanning, klimaatbeleid en CO₂-uitstoot.
De potentiële klimaatbesparing van alleen al de maatregel om alle auto’s in Nederland met goed opgepompte banden te laten rijden kan jaarlijks tot 0,4 megaton CO₂-uitstoot voorkomen.

Rijden met een goede bandenspanning levert een directe en meetbare klimaatbijdrage op:

  • Het verminderen van CO₂-uitstoot
  • Minder fijnstof
  • Het terugdringen van microplastic: slijtage van autobanden is een belangrijke oorzaak
  • Stiller rijden

Minder CO₂-uitstoot
Rijden met onderspanning levert veel extra luchtvervuiling op. Elke liter brandstof die niet wordt verbruikt, voorkomt de uitstoot van bijna 1,2 liter ruwe olie. Bij winning, transport en raffinage komt ook CO₂-uitstoot kijken. Per auto kan dat circa 22 liter per jaar schelen.

Minder NOx-uitstoot
Bij de verbranding in een motor komen ook NO en NO₂ (samen NOx genaamd) vrij. Dat is een stofje dat smog veroorzaakt, de luchtwegen irriteert, de ozonlaag aantast, het broeikaseffect versterkt en zure regen veroorzaakt. Onderzoek van o.a. TNO laat duidelijk een verband zien tussen het rijden met onderspanning en extra uitstoot van NOx. Een dieselauto stoot met onderspanning gemiddeld 0,9% extra NOx uit en een benzineauto zelfs 1,5%. Lees meer over dit onderwerp in onze blog over stikstof en onderspanning.

Minder fijnstof
Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes in de lucht, van zandkorrels en roetdeeltjes tot stukjes afgesleten autoband (oftewel bandenslijpsel). De Open Universiteit deed onderzoek naar fijnstof en schatte dat 3% tot 7% van het jaarlijks geproduceerde fijnstof uit bandenslijtstof bestaat.

Uit Brits onderzoek van Emissions Analytics (2020), een onafhankelijk onderzoeksbureau, blijkt dat autobanden tot 1000 keer meer fijnstof produceren dan benzine- en dieselmotoren. Volgens het onderzoek zijn schadelijke deeltjes van banden een zeer ernstig en groeiend milieuprobleem. Dit wordt verergerd door de toenemende populariteit van grote, zware voertuigen zoals SUV’s en de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, die zwaarder zijn dan standaardauto’s vanwege de batterijen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leven in Nederland jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Onderzoek van TNO laat zien dat maar liefst 3,2% van alle fijnstofuitstoot te voorkomen is door te rijden met de juiste bandenspanning.

Plastic soup
Volgens onderzoek van Arcadis (2018) belandt naar schatting wereldwijd jaarlijks tussen de 4,8 en 12,7 miljoen ton plastic in zee. De resultaten maken duidelijk dat bandenslijtsel één van de grootste bronnen van microplastics in water is. Het aandeel van deze bron is circa 40%. Een andere grote bron is verf (15%). Het aandeel van de bron schurende reinigingsmiddelen is kleiner dan 0,1%. In onderstaande figuur zijn de verschillende herkomst en hoeveelheden (emissies) van microplastics weergegeven. Hieruit is op te maken dat de emissies van autobanden circa 1000 keer groter zijn dan die van schoonmaakmiddelen.

Minder slijtage
Goed opgepompt banden slijten minder hard. Dit bespaart ook CO2. Elke band vertegenwoordigt namelijk circa 27 kilogram CO. Daarnaast is bandenslijpsel een belangrijke bron van microplastic in het milieu. Elke besparing hierop is dus een verbetering.

Ilse

/

14/07/2024