Sustainable Development Goals

De Nederlandse CO₂-certificaten van De Groene Garage dragen bij aan 5 Sustainable Development Goals (SDG). Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties (VN) met als doel om in 2030 een duurzame wereld voor iedereen te bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten.

''In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis zijn slechts enkele van de problemen die we dringend moeten aanpakken. Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals om de hoek komen kijken. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, en we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.''

3. Goede gezondheid en welzijn

7. Betaalbare en duurzame energie

De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft een positief effect op onze welvaart.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan – zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu – te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

13. Klimaatactie

15. Leven op het land

Ilse

/

06/10/2023