Onderzoek CE Delft

CE Delft

/

Bandenspanning

/

Slimme Bandenpomp

Autobanden oppompen gaat in de praktijk vaak niet goed! CE Delft heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de werking van de gangbare luchtpompen bij tankstations.

Al 15 jaar helpen wij automobilisten met het oppompen van hun banden. Dit doen wij niet voor niks. Ruim 60% van de auto’s in Nederland rijdt met onderspanning. Wanneer automobilisten zelf hun autobanden oppompen, doen zij dit vrijwel altijd bij een tankstation. Eigen onderzoek van jaren terug laat zien dat bij de gangbare luchtpompen bij tankstations veel auto’s wegreden met een nog steeds te lage bandenspanning en vaak zelfs een lagere bandenspanning dan waarmee ze kwamen.

Wij vroegen ons af of er iets was veranderd aan deze situatie en hebben ervoor gekozen een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het gebruik en de werking van de gangbare luchtpompen bij tankstations. CE Delft is het instituut dat dit onderzoek uitvoerde. Het onderzoek bestond uit een empirisch onderzoek, een data-analyse en een impactstudie naar de omvang van de CO₂-uitstoot die een technisch beter werkende luchtpomp kan realiseren.

Wat zijn de voornaamste uitkomsten van het onderzoek van CE Delft?
  • De onderzoeksdata laten zien dat van de auto’s die aankomen, 79% onderspanning heeft.
  • 51% heeft nog steeds onderspanning na het oppompen van de banden, met andere woorden; slechts 1/3 lukt het om het probleem van onderspanning op te lossen.
  • 37% van de automobilisten rijdt weg met een lagere bandenspanning dan waarmee ze kwamen. Ze gaven aan dit verlagen niet in de gaten te hebben gehad en meenden de spanning te hebben verhoogd!

In de impactstudie is door CE Delft gerekend met een aantal technische verbeteringen aan de werking van de luchtpomp. Deze verbeteringen in gebruik staan op pagina 15 en 16 van het onderzoeksrapport toegelicht. In de impactstudie is aangenomen dat de automobilisten dezelfde voorkennis hebben over het gebruiken en instellen van de gewenste spanning, en niet vaker of minder vaak de bandenspanning controleren. CE Delft heeft berekend dat met deze aanpassingen de volgende resultaten kunnen worden behaald:

  • 95% van de auto’s zou wegrijden met minimaal de juiste bandenspanning.
  • 0% zou wegrijden met een verlaagde spanning.
  • Er zou per auto 1,5% minder brandstof per jaar worden verbruikt. Voor de 8,5 miljoen personenauto’s die in Nederland rondrijden, zou dat neerkomen op een verminderde uitstoot van 0,37 Mton CO₂ per jaar.
Bijkomende positieve effecten van het rijden met de juiste spanning

De opdracht aan CE Delft was het huidige praktijkgebruik te onderzoeken om het resultaat voor de automobilisten helder in beeld te krijgen. Rijden zij nu bij een gangbare luchtpomp weg met de juiste bandenspanning en wat is de omvang van de groep die wegrijdt met een (onbewust) verlaagde bandenspanning? In de impactstudie ligt de focus op de potentiële extra CO₂-besparingen die de technisch verbeterde werking van de luchtpomp kan opleveren.

Daarnaast zijn er nog een aantal positieve aspecten die in de rapportage van CE Delft niet aan bod komen. Deze zijn wel belangrijk, omdat zij laten zien dat de maatschappelijke winst van het rijden met goed opgepompte banden veel verder gaat dan alleen een verbeterd klimaat:

  • Verbeterde verkeersveiligheid. 16% van de auto’s in het onderzoek heeft minimaal 1 band met een spanning van 1,5 bar of lager. Dat zijn lekke en erg lege banden, die mogelijk gevaarlijke situaties en klapbanden veroorzaken. De gebruikers hebben dit niet in de gaten en rijden weer weg zonder te worden gewaarschuwd. Dit is een gemiste kans voor deze automobilisten.
  • Minder stikstof-uitstoot. Onderzoek van TNO uit november 2011 laat zien dat met het rijden op de juiste spanning 0,9% tot 1,5% uitstoot van stikstof (NOx) vermeden wordt.
  • Minder fijnstof-uitstoot. Onderzoek van het RIVM uit 2016 laat zien dat bandenslijpsel een grote bron van fijnstof (microplastics) in het milieu is met 17.300 ton microdeeltjes per jaar. TNO laat in 2011 zien dat 3,2% van deze uitstoot te vermijden is.
  • Een jaarlijkse kostenbesparing van €60,- per auto. Milieu Centraal geeft voorlichting over duurzaamheid en heeft berekend dat door met de juiste bandenspanning te rijden een automobilist €60,- aan extra kosten voor brandstof en bandenslijtage voorkomt. Voor heel Nederland is dit een jaarlijkse besparing van 510 miljoen euro.

Als maatschappelijke organisatie hebben wij als oplossing van de door CE Delft bevestigde problemen met het gebruik van de gangbare luchtpomp bij tankstations een Slimme Bandenpomp ontwikkeld. Deze pomp past de door CE Delft aanbevolen verbeteringen in gebruik automatisch toe, waardoor de berekende CO₂-besparingen concreet worden gerealiseerd.

Daarnaast biedt de gratis te gebruiken Slimme Bandenpomp nog veel extra voordelen, zoals bedieningsgemak en hulp bij het instellen met de touchscreen-bediening. Het is zelfs mogelijk de bandenspanning automatisch met behulp van het kenteken op te zoeken. U ziet direct de gemeten bandenspanningen in beeld en achteraf ziet u ook de besparingen die het oppompen oplevert. Daarmee verdient u per keer gebruik snel €20,-.

Doordat de Slimme Bandenpomp ook lekke banden detecteert, wordt de automobilist daar direct voor gewaarschuwd. In beeld verschijnt een melding en advies wat de gebruiker kan doen om toch veilig te rijden. Dat voorkomt klapbanden en verkeersongelukken, en wordt door de gebruikers zeer gewaardeerd.

Ilse

/

06/10/2023

/

CE Delft